تلفن : 021-44721299
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

برج 12 فروردین

برج 12 فروردین
برج 12 فروردین در منطقه 22

برج احرار

برج احرار
برج احرار منطقه 22

برج امین

برج آسمان

برج آسمان در منطقه 22
برج آسمان در منطقه 22

برج پاریز

برج پاریز
برج پاریز در منطقه 22

برج باران

برج باران در منطقه 22
برج باران در منطقه 22

برج ساحل

برج ساحل در منطقه 22
برج ساحل در منطقه 22

برج حسابرسی

برج حسابرسی در منطقه 22
برج حسابرسی در منطقه 22

برج صدا و سیما

برج صدا و سیما منطقه 22
برج صدا و سیما منطقه 22

برج سروناز

برج سروناز در منطقه 22
برج سروناز در منطقه 22

برج عرفان

برج عرفان در منطقه 22
برج عرفان در منطقه 22

برج صیاد فاز 2

برج صیاد در فاز 2، واقع در منطقه 22
برج صیاد در فاز 2، واقع در منطقه 22

پروژه نخل-شمیم رحمت فاز3

شمیم رحمت
شمیم رحمت

برج قائم

برج قائم در منطقه 22
برج قائم در منطقه 22