تلفن : 021-44721299
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره اپارتمان 105متری

تهران

80,000,000 تومان / میلیون رهن
2 تخت 1 حمام
80,000,000 تومان / میلیون رهن
2,500 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام

اجاره آپارتمان ۱۰۵متری در برج پاریز

200,000,000 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / میلیون پیش
1,200,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام

اجاره آپارتمان ۱۰۵متری در برج پاریز

منطقه22-دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / میلیون پیش
1,200,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام

برج بیمه ۱۰۵متری

70,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 105 متر
70,000,000 تومان / ودیعه
3,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 105 متر

برج آسمان۱۰۰ متری

100,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 100 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
3,500,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 100 متر

125متر برجهای احرار

250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 125 متر
250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 125 متر

۱۳۰متری سه خواب

90,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 1 حمام 130 متر
90,000,000 تومان / ودیعه
3,300,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان مجتمع باران 116 متر

100,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 1 حمام 116 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
2,500,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 116 متر

180 متر برج لوکس پاریز

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 180 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 180 متر

آپارتمان ۷۵متری شهرک نمونه سپاه

110,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 75 متر
110,000,000 تومان / ودیعه
300,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 75 متر

مجتمع امین ۱۰۳ متر

190,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 103 متر
190,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 103 متر

رهن کامل 115 متری

200 تومان / میلیون رهن کامل
2 تخت 2 حمام
200 تومان / میلیون رهن کامل
2 تخت 2 حمام
۱ ۲