ایا مسکن گران میشود یا خیر؟

با گذشتن از تابستان پر هیاهوی بازار مسکن زمستانی گران را برای نرخ واحد های مسکونی به همراه داشت.

بازار مسکن در این روز های اخر سال سردی و گرانی بیشتری به خود گرفته و این موضوع باعث شده بسیاری از مالکان و سازندگان تمایلی به عرضه واحد های خود در این بازار نداشته باشند.

همین موضوع باعث کاهش چشمگیر رکود معاملات طی ماه های گذشته شده است.

با توجه به تجربه کاهش قیمت مسکن در دوره های گذشته عاملی که میتواند باعث اصلاح قیمت مسکن شود <تورم> است.

برای به کار گیری اهرم مالیاتی در بازار مسکن ابتدا باید تکلیف عامل تورم و تاثیر پذیری رشد قیمت اسمی مشخص شود.

درباره ی علت رکود تورم در بازار مسکن گفته میشود زمانی که قیمت دلار در بازار بالا رفت و با افزایش مواجه شد این انتظار در میان مالکان به وجود امد که قیمت مسکن نیز مثل قیمت دلار افزایش پیدا کند؛ غافل از اینکه در بازار مسکن قدرت خرید همپای افزایش قیمت مورد نیاز نمیتواند حرکت کند.

در مورد اجاره هم همین موضوع صدق میکند به طوری که موجرین با افزایش قیمت دلار قیمت اجاره را نیز افزایش دادند اما به طور مشخص مستاجرین امکان پرداخت مبالغ تایین شده از سوی مالکان را ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید