بازار خانه های خوش فروش در تهران

از اذر 1398 بالغ بر 9700 فقره معامله ی مسکن در شهر تهران به امضا رسید واحد های 60 تا 80 متر با سهم 27.8 درصد در رتبه ی اول و بعد از ان 40 تا 60 متر باسهم 26.8 درصد در رده ی دوم قرار گرفت.

اپارتمان های 40 تا60 متر به دلیل قیمت مناسب برای متقاضیان مصرفی سهم بالایی دارد و بیشتر معاملات را به خود اختصاص می دهد.

به دلیل تقاضای زیاد برای واحد های 80 متر از نظر قیمت در هر متر مربع از نرخ بالا تری نسبت به سایر متراژ ها برخوردار است.

از اذر 1398 واحد های مسکونی با متراژ کم تر از 40 متر بیشترین رشد قیمت به میزان 47 درصد و واحد های 180 تا 200 متر کم ترین رشد قیمت به میزان 18 درصد را داشتند.

پاسخی بگذارید