سقف وام مسکن

بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، میزان وام مسکن ۹۸ به زوجین به حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان و در قالب فروش اقساطی تغییر داشته است.

وام مسکن ۹۸ زوج‌های خانه اولی تهرانی معادل ۱۶۰ میلیون تومـان، که با توجه به میانگین قیمت اوراق ۵۰ هزار تومانی ، باید ۳۲۰ برگه تسهیلات وام مسکن ۹۸ به مبلغ ۱۶میلیون تومان خریداری کنند به این مبلغ ( با احتساب۲۰میلیون تومان وام جعاله ) دو میلیــون تومان اضافه می‌شود.

در سالهای گذشته سقف وام مسکن زوج‌های غیر تهرانی در شهر‌های بزرگ و در مراکز استان ها معادل ۵۰ و ۸۰ میلیون تومان بود. که در سال ۹۸، ۶۰ درصد افزایش یافته و تسهیلات مسکن انفرادی و زوجین بترتیب ۸۰ و ۱۲۰ ملیون تومان در سال ۹۸ اعلام شده است.

سقف وام مسکن ۹۸ در دیگر شهرها نیز معادل ۶۰ میلیـون تومان بوده که نیازمند خرید اوراق بهادار ۲۰۰ برگه با مبلغ ۱۰ میلیون تومان است. هم‌چنین جهت دریافت ۲۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله نیز باید دو میلیون تومان پرداخت کنند و برای وام مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی۱۲م تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

مجرد‌های تهرانی می‌توانند تا سقف ۱۰۰میلیون و غیر تهرانی های مجرد و در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر میتوانند وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی دریافت نمایند.

 

منبع : برنا

دیدگاهتان را بنویسید