طرح ساماندهی اجاره مسکن به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه شد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت طرح اجاره‌ داری حرفه‌ای اظهار کرد: طرح اجاره‌ داری حرفه‌ای سال گذشته تدوین شد و بهمن‌ماه برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شد.

وی ادامه داد: بعضاً برای وزارتخانه‌های کشور، صمت، سازمان ثبت و دستگاه‌های دیگر که به‌نوعی درگیر این بحث هستند،

طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را ارسال کرده‌ایم.

وی افزود: این کار برای آن انجام‌شده تا از منظر تخصصی درباره این طرح اظهارنظر کنند،

متأسفانه طی اسفندماه تاکنون امکان برگزاری جلسات کارشناسی فراهم نبوده است.

امیدواریم از این هفته بتوانیم یا به‌صورت مجازی جلسات کارشناسی را برگزار کرده

یا با دریافت پاسخ مکتوب بتوانیم جمع‌بندی نهایی طرح مذکور را عملیاتی کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که می‌توان امیدوار بود

این طرح امسال عملیاتی شود، گفت: برای امسال اجاره‌داری حرفه‌ای به مفهوم ساختار سازی است؛

به عبارت دیگر شرکت‌هایی را ایجاد کنیم که این کار زمان‌بر است.

ممکن است ۳ ماه یا ۶ ماه تأسیس یک شرکت زمان ببرد و اطلاع‌رسانی لازم برای آن انجام شود.

محمودزاده بیان کرد: با توجه به شرایط موجود کشور -شیوع کرونا ویروس- اظهارنظر درباره این مسئله مقداری سخت است

چراکه تحرک همه تحت تأثیر قرار داده است.

وی تأکید کرد: اصلاً جزو بخش‌هایی است که مشخص نیست به آن اجازه فعالیت بدهند یا خیر؛

و این‌که فعالیت پرخطر محسوب می‌شود یا خیر.

این‌ها یکی از مسائلی است که محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است.

وی گفت: برای بخش اجاره، تصمیماتی گرفته‌شده که قرار است در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح شود،

در صورت تصویب یک گام به جلو در بحث اجاره مسکن محسوب می‌شود.

منبع: قطره

دیدگاهتان را بنویسید