عرصه و عیان در املاک چیست؟

تفاوت عرصه و اعیان املاک در چیست ؟

عرصه زمین یک ملک گفته می‌شود و اعیان به ساختمان آن گفته می شود. که ساختمان آن می‌تواند اداری ,تجاری ,مسکونی و غیره باشد. بنابراین در صورتی که ملک به صورت شش دانگ خریداری شده باشد. یعنی هم عرصه خریداری شده و هم عیان.

در بعضی از موارد مانند اراضی موقوفه که جزو املاک های خاص می باشد. باید مشخص شود که فروش از عرضه است و یا از عیان.

تفکیک: تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و مرجع تفکیک اداره ثبت میباشد.

هزینه تفکیک املاک نسبت به مبلغ معامله از هر ده هزار ریال ۵۰۰ ریال دریافت خواهد شد.

هرگاه نسبت به ملکی که از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد. و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیک باید از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت کرده. مبنای وصول هزینه تفکیک ماده ۱۵ قانون ثبت اسناد و املاک ارزش گذاری خواهد شد.

آیا از مطلب عرصه و عیان راضی بودید ؟

دیدگاهتان را بنویسید