نقش مهم بخش مسکن در مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت امسال

رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1.8 می باشد

برخی تحولات مثبت در حوزه ی کشاورزی و مسکن نقش مهمی در مثبت شدن رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری داشته اند

تحولات بازار مسکن حجم سرمایه گذاری در بخش ساختمان را در نیمه ی اول سال 1398 افزایش داده است 

به نظر میرسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصادی بوده است

رشد تولید ساختمان های مسکونی در نیمه ی اول سال 1398 به اندازه ای بوده است که رشد منفی تولید ساختمان های دولتی 

را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان به طور نسبتا قابل توجهی افزایش داده است

رشد بخش ساختمان نیز تاثیر مثبتی بر بعضی بخش های صنعتی نظیر 

کاشی و سرامیک ،  لاستیک و پلاستیک، سیمان و سایر کانی های غیر فلزی داشته و رشد مثبت این بخش ها را 

نیز به دنبال داشته است شواهد موجود از پروانه های ساختمانی در نیمه ی اول سال 1397 و برخی شاخص های مرتبط با تولید 

و فروش نهاد ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال 1398 نشان دهنده ی

رشد مثبت و قابل توجه سرمایه گذاری در بخش ساختمان است بخش بزرگ این رشد مربوط به بخش ساختمان های مسکونی می باشد.

پاسخی بگذارید