وام مسکن جوانان

 

یکی از بانک های بسیار فعال و کارا در زمینه تسهیلات متفاوت مسکن ،بانک مسکن است این بانک  تسهیلات وام مسکن جوانان را ارائه میدهد که  در واقع اکنون کمترین مقدار سود را نسبت به دیگر تسهیلات مسکن دارد و از سویی دیگرنسبت به دیگر تسهیلات برتری مهمی دارد که آن طولانی بودن دوره ی پرداخت اقساط این وام است.

شرایط وام مسکن جوانان

این وام دو شکل کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

در شکل بللند مدت آن ،شما ماهیانه مبلغی را که در ادامه ذکر خواهم کرد ،به مدت پانزده سال سپرده گذاری خواهید کرد و با توجه به سپرده گذاری شما در پایان پانزده سال تسهیلات وام مسکن جوانان به شما تعلق خواهد گرفت.

این طرح  علاوه بر ایجاد شرایط برای دریافت تسهیلات  در واقع برای شما امکانی فراهم میکند تا در طولانی مدت به ذخیره ی تدریجی و مرتب سرمایه ای بپردازید، این طرح با توجه به طولانی مدت بودنش بسیار مناسب نوجوانان و جوانان زیر بیست سال است.

در شکل دوم شما با پرداخت مبلغی به صورت ماهیانه میتوانید در پایان پنج سال از تسهیلات خاص این طرح که همان وام مسکن جوانان است بهره مند شوید.

حداقل مبالغ سپرده ی ماهایانه در هر دو شکل  از 34 هزار تومن در سال اول آغاز میشود و ماهایانه سه هزار تومان بر آن افزوده میشود تا  80 هزار تومان.

این حداقل مبلغ واریزی ماهیانه است اما برای بهره مندی از سقف تسهیلات بایست ارقام واریزی چند برابر شود

برای شکل طولانی مدت به ترتیب در تهران-شهرهای بزرگ-شهرهای کوچک-مبالغ 213 میلیون-177میلیون-142میلیون به عنوان سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است.

در شکل پنج ساله به ترتیب برای تهران_شهرهای بزرگ_دیگر شهرها مبالغ 91میلیون_76میلیون_61میلیون به عنوان سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است.

حداکثر سن ساختمان از تاریخ صدور پروانه ی ساختمان به منظور استفاده از وام مسکن، بیست سال است.

جدول اقساط وام مسکن

این وام با سود 9 درصد و همچنین زمان پرداخت حداکثر بیست ساله شاید بتوان گفت بهترین وام مسکن موجود است و با توجه به دریافتی و شیوه ی پرداخت و نوع طرح مورد استفاده جدول پرداخت ان تغییر میکند.

نکته ی دیگر در مورد این طرح آن است که در صورت عدم استفاده از تسهیلات صاحب حساب میتواند با توجه به طول زمان و مبلغ سودی معادل سود کوتاه مدت حساب را دریافت کند.

 

تولید محتوا: کانون تبلیغاتی فرمو

دیدگاهتان را بنویسید