خانم احمدی

درباره نویسنده

6 Properties by خانم احمدی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مجتمع امین سه خوابه 135متر

30,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 135 متر
30,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

مجتمع امین 140متر سه خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 140 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 140 متر

برج امین 108 متری 3خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 108 متر
100,000,000 تومان / رهن
2,400,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین 110متری

70,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 100 متر
70,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 100 متر

120متری دوخوابه برج ساحل

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
100,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 120 متر

برج ساحل ۷۰متری

210,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام 70 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام 70 متر