خانم احمدی

درباره نویسنده

34 Properties by خانم احمدی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج پاریز 120 متری

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

برج بیمه 110 متر 2 خواب

100,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / پیش
3,000,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج امین 108 متر 3 خواب

12,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
12,000,000 تومان / متری
1,290,000,000 تومان / قیمت خرید
3 تخت 1 حمام

برج ساحل 105 متری

310,000,000 تومان / 500
2 تخت 1 حمام
310,000,000 تومان / 500
350,000,000 تومان / قابل تبدیل
2 تخت 1 حمام

برج احرار 135 متر 3 خواب

40,000,000 تومان / پیش
3 تخت 1 حمام
40,000,000 تومان / پیش
4,500,000 تومان / ماهیانه
3 تخت 1 حمام

مجتمع پارسیا 130 متر 3 خواب

80,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام
80,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام

شهرک نمونه سپاه 68 متر

130,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
130,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

صیاد 72 متر

150,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام
150,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام

برج پاسارگاد دریاچه چیتگر 157 متر

4,000,000 تومان / هر ماه
3 تخت 2 حمام
4,000,000 تومان / هر ماه
185,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 2 حمام

برج ساحل 94 متری

3,200,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام
3,200,000 تومان / ماهانه
130,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

احرار 123 متر 3 خواب

14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام
14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام

کوهک برج مدیران شهرداری 155 متر

360,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
360,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
1 2 3