فیلتر کردن
مرتب بر اساس

reza املاک آتیه

12 ماه
12 ماه

231متر-مجتمع باغ بهشت سعادت آباد

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

reza املاک آتیه

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

ویلا شمال 280 متر

550,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 280 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 280 متر

ویلا شمال 350 متری

4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شمال205 متری

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر
800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلا شمال 550 متر

4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 560 متر
4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 560 متر

ویلا شمال 500 متری

4,500,000,000 تومان
5 تخت 2 حمام 500 متر
4,500,000,000 تومان
5 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا شمال 700 متری

2,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 700 متر
2,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا شمال 270 متری

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا شمال 450 متری

4,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 480 متر
4,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 480 متر

برج پارسیا 130 متری 3 خواب

200,000,000 تومان / پیش
3 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / پیش
6,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام

برج اسمان ابی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام
3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

برج اسمان 108 متر

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1 2 3 4