فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مجتمع امین سه خوابه 135متر

30,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 135 متر
30,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

مجتمع امین دوخوابه

20,000,000 تومان / رهن
1 تخت 1 حمام 108 متر
20,000,000 تومان / رهن
4,500,000 تومان / اجاره ماهانه
1 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین دو خوابه 103 متر

منطقه22-دریاچه چیتگر

120,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام
120,000,000 تومان / رهن
1,700,000 تومان / اجاره ماهانه
2 تخت 1 حمام