فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مجتمع امین برج مینا 106 متر

140,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
140,000,000 تومان / پیش
1,800,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج قائم 74 متر 2 خواب

1,000,000,003 تومان
2 تخت 1 حمام
1,000,000,003 تومان
2 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر 70 متری

1,160,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
1,160,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

شهرک نمونه 78 متر

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج پارسیا 128 متری

2,370,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,370,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج امین 135 متری

2,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج برلیان 100 متری

90,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
90,000,000 تومان / پیش
2,700,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج امین 61 متری

900,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
900,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

برج های دریاچه

85,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
85,000,000 تومان / پیش
2,800,000 تومان / ماهیانه
2 تخت 1 حمام

کوهک برج زیتون 90 متری

1,500,000,000 تومان / قیمت فروش
2 تخت 1 حمام
1,500,000,000 تومان / قیمت فروش
2 تخت 1 حمام

برج پارسیا 135 متر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر 102 متر

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
1 2 3 4