فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مجتمع امین 145 متر 3 خواب

370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

برج سروناز 107 متر

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / رهن
2,800,000 تومان / ماهیانه
2 تخت 1 حمام

برج اسمان 110 متر 2 خواب

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

برج هانا 124 متر 3 خواب

2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام
2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام

اپارتمان 75 متر 1 خواب برج پامچال

50,000,000 تومان / ودیعه
1 تخت 1 حمام
50,000,000 تومان / ودیعه
3,300,000 تومان / ماهیانه
1 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر برج G1

390,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام
390,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام

بر ج لوکس ساحل 100 متر 2 خواب

300,000,000 تومان / رهن کامل(قابل تبدیل)
2 تخت 1 حمام
300,000,000 تومان / رهن کامل(قابل تبدیل)
150,000,000 تومان / 4000000
2 تخت 1 حمام

برج امین 3 خواب

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج رضوان

15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام

برج پاریز 120 متری

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

برج بیمه 110 متر 2 خواب

100,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / پیش
3,000,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج امین 108 متر 3 خواب

12,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
12,000,000 تومان / متری
1,290,000,000 تومان / قیمت خرید
3 تخت 1 حمام
1 2 3 4 5