تماس با مشاورین تماس با مشاورین
موقعیت جغرافیایی:
امکانات جانبی:
جستجوی سریع

» فروش_مسکونی

واحد ۷۰ متری فول امکانات

واحد ۷۰ متری فول امکانات

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش ۱۶۱ متری مجتمع مسکونی صیاد ۲

فروش ۱۶۱ متری مجتمع مسکونی صیاد ۲

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش واحد ۱۱۹ متری دو خواب

فروش واحد ۱۱۹ متری دو خواب

نوع معامله :

شهر و منطقه : ,

نوع ملک :

» بررسی جزئیات
فروش واحد ۷۸ متری واقع در مجتمع قائم

فروش واحد ۷۸ متری واقع در مجتمع قائم

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش واحد واقع در شهرک دانشگاه ۷۸ متری

فروش واحد واقع در شهرک دانشگاه ۷۸ متری

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش واحد ۱۰۶ متری ۲ خواب

فروش واحد ۱۰۶ متری ۲ خواب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش واحد ۱۱۰ متری دوخواب کوهک

فروش واحد ۱۱۰ متری دوخواب کوهک

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان ۱۵۴متر سه خواب نو ساز

فروش آپارتمان ۱۵۴متر سه خواب نو ساز

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
فروش آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری دوخواب

نوع معامله : فروش

شهر و منطقه : تهران , تهران

نوع ملک : آپارتمان مسکونی

» بررسی جزئیات
آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز

آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز

نوع معامله :

شهر و منطقه : ,

نوع ملک :

» بررسی جزئیات