فیلتر کردن
مرتب بر اساس

reza املاک آتیه

1 هفته
1 هفته

231متر-مجتمع باغ بهشت سعادت آباد

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

reza املاک آتیه

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

مجتمع امین سه خوابه 135متر

30,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 135 متر
30,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

مجتمع امین دوخوابه

20,000,000 تومان / رهن
1 تخت 1 حمام 108 متر
20,000,000 تومان / رهن
4,500,000 تومان / اجاره ماهانه
1 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین 140متر سه خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 140 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 140 متر

120متری دوخوابه برج ساحل

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
100,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 120 متر

اجاره 78 متری دو خواب

50 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
50 تومان / میلیون پیش
3 تومان / میلیون اجاره
2 تخت 1 حمام

برج پاریز 120 متری

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

برج بیمه 110 متر 2 خواب

100,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / پیش
3,000,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج ساحل 105 متری

310,000,000 تومان / 500
2 تخت 1 حمام
310,000,000 تومان / 500
350,000,000 تومان / قابل تبدیل
2 تخت 1 حمام

برج احرار 135 متر 3 خواب

40,000,000 تومان / پیش
3 تخت 1 حمام
40,000,000 تومان / پیش
4,500,000 تومان / ماهیانه
3 تخت 1 حمام

مجتمع پارسیا 130 متر 3 خواب

80,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام
80,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام

شهرک نمونه سپاه 68 متر

130,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
130,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
1 2 3 4