فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مجتمع امین سه خوابه 135متر

30,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 135 متر
30,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

مجتمع امین دوخوابه

20,000,000 تومان / رهن
1 تخت 1 حمام 108 متر
20,000,000 تومان / رهن
4,500,000 تومان / اجاره ماهانه
1 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین 140متر سه خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 140 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 140 متر

120متری دوخوابه برج ساحل

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
100,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 120 متر

اجاره 78 متری دو خواب

50 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
50 تومان / میلیون پیش
3 تومان / میلیون اجاره
2 تخت 1 حمام

اجاره آپارتمان ۱۰۵متری در برج پاریز

200,000,000 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / میلیون پیش
1,200,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام

اجاره آپارتمان ۱۰۵متری در برج پاریز

منطقه22-دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / میلیون پیش
1,200,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام

مجتمع امین دو خوابه 103 متر

منطقه22-دریاچه چیتگر

120,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام
120,000,000 تومان / رهن
1,700,000 تومان / اجاره ماهانه
2 تخت 1 حمام

برج امین 108 متری 3خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 108 متر
100,000,000 تومان / رهن
2,400,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین 110متری

70,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 100 متر
70,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 100 متر

برج ساحل ۷۰متری

210,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام 70 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
1 تخت 1 حمام 70 متر

برج ساحل ۱۰۰متری

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 100 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 100 متر
1 2 3