فیلتر کردن
مرتب بر اساس

reza املاک آتیه

12 ماه
12 ماه

231متر-مجتمع باغ بهشت سعادت آباد

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

reza املاک آتیه

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

برج پارسیا 130 متری 3 خواب

200,000,000 تومان / پیش
3 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / پیش
6,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام

مجتمع امین برج مینا 106 متر

140,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
140,000,000 تومان / پیش
1,800,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج برلیان 100 متری

90,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
90,000,000 تومان / پیش
2,700,000 تومان / هر ماه
2 تخت 1 حمام

برج های دریاچه

85,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
85,000,000 تومان / پیش
2,800,000 تومان / ماهیانه
2 تخت 1 حمام

برج پارسیا 135 متر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر 102 متر

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

مجتمع امین 145 متر 3 خواب

370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

برج سروناز 107 متر

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / رهن
2,800,000 تومان / ماهیانه
2 تخت 1 حمام

برج اسمان 110 متر 2 خواب

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

reza املاک آتیه

11 ماه
11 ماه

انباری 200 متر شهرک گلستان

50,000,000 تومان / رهن

reza املاک آتیه

50,000,000 تومان / رهن
3,500,000 تومان / ماهانه

اپارتمان 75 متر 1 خواب برج پامچال

50,000,000 تومان / ودیعه
1 تخت 1 حمام
50,000,000 تومان / ودیعه
3,300,000 تومان / ماهیانه
1 تخت 1 حمام
1 2 3