فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج پامچال ۱۰۴متر

100,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 104 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
2,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 104 متر

برج ارکیده نوساز ۹۰متر

100,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 90 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
1,900,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 90 متر

برج بیمه ۱۰۵متری

70,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 105 متر
70,000,000 تومان / ودیعه
3,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 105 متر

۱۳۰متری سه خواب

90,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 1 حمام 130 متر
90,000,000 تومان / ودیعه
3,300,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان مجتمع باران 116 متر

100,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 1 حمام 116 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
2,500,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 116 متر

180 متر برج لوکس پاریز

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 180 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 180 متر

آپارتمان ۷۵متری شهرک نمونه سپاه

110,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 75 متر
110,000,000 تومان / ودیعه
300,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 75 متر

رهن کامل 115 متری

200 تومان / میلیون رهن کامل
2 تخت 2 حمام
200 تومان / میلیون رهن کامل
2 تخت 2 حمام

اجاره آپارتمان 75 متر یک خواب

30 تومان / میلیون
1 تخت 1 حمام
30 تومان / میلیون
2,700 تومان / اجاره
1 تخت 1 حمام

۱۱۸متر برج لوکس پاریز

100,000,000 تومان / ودیعه
2 تخت 1 حمام 118 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
4,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 118 متر

آپارتمان ۱۳۵متر برج های پارسیا

100,000,000 تومان / ودیعه
3 تخت 1 حمام 135 متر
100,000,000 تومان / ودیعه
2,500,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

اجاره واحد 2 خواب 112 متری

100 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
100 تومان / میلیون پیش
3 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام
1 2 3