فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

برج امین 3 خواب

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2 هفته
2 هفته

برج رضوان

15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام

برج امین 108 متر 3 خواب

12,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
12,000,000 تومان / متری
1,290,000,000 تومان / قیمت خرید
3 تخت 1 حمام

احرار 123 متر 3 خواب

14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام
14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام

برج ساحل میدان ساحل 97 متری

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج ساحل 100 متری 2 خواب

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج پامچال 102 متری غرب دریاچه

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

۱۴۷ متری برج لوکس

11,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام
11,000,000 تومان / متری
3 تخت 2 حمام

برج آسمان ۱۰۶متر

14,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام 106 متر
14,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام 106 متر

فروش ویلای شخصی ساز ضد زلزله در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

90 متری برج ارکیده

11,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام 90 متر
11,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام 90 متر

فروش آپارتمان 110 متری در برج بیمه

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1 2