فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا شمال 280 متر

550,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 280 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 280 متر

ویلا شمال 350 متری

4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
4,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

ویلا شمال205 متری

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر
800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 205 متر

ویلا شمال 550 متر

4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 560 متر
4,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 560 متر

ویلا شمال 500 متری

4,500,000,000 تومان
5 تخت 2 حمام 500 متر
4,500,000,000 تومان
5 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا شمال 700 متری

2,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 700 متر
2,000,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 700 متر

ویلا شمال 270 متری

550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر
550,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا شمال 450 متری

4,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 480 متر
4,500,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 480 متر

برج اسمان ابی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام
3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

برج اسمان 108 متر

250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج قائم 74 متر 2 خواب

1,000,000,003 تومان
2 تخت 1 حمام
1,000,000,003 تومان
2 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر 70 متری

1,160,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
1,160,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
1 2 3