فیلتر کردن
مرتب بر اساس

شهرک نمونه 78 متر

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج پارسیا 128 متری

2,370,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,370,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج امین 135 متری

2,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج امین 61 متری

900,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
900,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام

کوهک برج زیتون 90 متری

1,500,000,000 تومان / قیمت فروش
2 تخت 1 حمام
1,500,000,000 تومان / قیمت فروش
2 تخت 1 حمام

برج هانا 124 متر 3 خواب

2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام
2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام

برج امین 3 خواب

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

برج رضوان

15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
15,800,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام

برج امین 108 متر 3 خواب

12,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
12,000,000 تومان / متری
1,290,000,000 تومان / قیمت خرید
3 تخت 1 حمام

احرار 123 متر 3 خواب

14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام
14,500,000 تومان / هر متر
3 تخت 1 حمام

برج ساحل میدان ساحل 97 متری

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج ساحل 100 متری 2 خواب

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1 2 3