فیلتر کردن
مرتب بر اساس

reza املاک آتیه

2 ماه
2 ماه

231متر-مجتمع باغ بهشت سعادت آباد

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

reza املاک آتیه

1,250,000,000 تومان / رهن
3 تخت 3 حمام

مجتمع امین سه خوابه 135متر

30,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 135 متر
30,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / اجاره ماهانه
3 تخت 1 حمام 135 متر

مجتمع امین دوخوابه

20,000,000 تومان / رهن
1 تخت 1 حمام 108 متر
20,000,000 تومان / رهن
4,500,000 تومان / اجاره ماهانه
1 تخت 1 حمام 108 متر

مجتمع امین 140متر سه خوابه

100,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 140 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / ماهانه
3 تخت 1 حمام 140 متر

120متری دوخوابه برج ساحل

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
100,000,000 تومان / رهن
5,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام 120 متر

اجاره 78 متری دو خواب

50 تومان / میلیون پیش
2 تخت 1 حمام
50 تومان / میلیون پیش
3 تومان / میلیون اجاره
2 تخت 1 حمام

برج پارسیا 135 متر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

شهرک چیتگر 102 متر

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

مجتمع امین 145 متر 3 خواب

370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
370,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

برج سروناز 107 متر

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / رهن
2,800,000 تومان / ماهیانه
2 تخت 1 حمام

برج اسمان 110 متر 2 خواب

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام

برج هانا 124 متر 3 خواب

2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام
2,860,000,000 تومان / فروش
3 تخت 1 حمام
1 2 3 6