فیلتر کردن
مرتب بر اساس

کوهک برج مدیران شهرداری 155 متر

360,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام
360,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام

کوهک برج دندان پزشکان 140 متر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام

برج ساحل میدان ساحل 97 متری

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

برج ساحل 100 متری 2 خواب

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان ۱۲۵متر 3 خواب

70,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام
70,000,000 تومان / 4000000
3 تخت 1 حمام

برج ساحل 76 متری

18,000,000 تومان / متری
6 تخت 1 حمام 76 متر
18,000,000 تومان / متری
6 تخت 1 حمام 76 متر

برج ساحل 76 متر

100,000,000 تومان / پیش
2 تخت 1 حمام
100,000,000 تومان / پیش
3,000,000 تومان / ماهانه
2 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان ۱۰۰متری

9,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام
9,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان ۸۶متری

13,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام
13,000,000 تومان / متری
2 تخت 1 حمام

فروش آپارتمان 120 متری

13,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
13,000,000 تومان / متری
3 تخت 1 حمام
1 2 3 4